Wedstrijdinfo

Per werkjaar worden 3 interne clubwedstrijden georganiseerd. Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling worden de laureaten hiervan bekroond.

Per discipline (kleurfoto, zwart/witfoto en geprojecteerde digitale beelden) mag je per wedstrijd 3 werken indienen welke aan een externe jury worden voorgelegd . Het eindtotaal wordt bepaald na de 3 wedstrijden. Het volledige reglement vind je onder ‘Leden Log-in‘ waar je ook de wedstrijduitslagen vindt.

De jaarlijkse tentoonstelling wordt telkens tijdens het 2de weekend van mei georganiseerd in het GOC Ter Voncke. Alle leden die onder het jaar deelgenomen hebben aan de clubwedstrijden mogen deelnemen.

Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling wordt ook een ‘Vrij Salon’ georganiseerd. Alle aangesloten leden kunnen hier aan deelnemen mits dit vooraf kenbaar te  maken en afhankelijk van de beschikbare ruimte. De foto’s of fotoreeks moeten wel duidelijk van een ander opzet zijn dan onze gelijklopende klassieke tentoonstelling en er  kan eventueel op een alternatieve manier tentoon gesteld worden.

Op regelmatige basis wordt ook deelgenomen aan externe nationale of internationale wedstrijden en tentoonstellingen.

Info via de wedstrijdverantwoordelijke 

Externe wedstrijden waaraan deelgenomen wordt verneemt u via de wedstrijdverantwoordelijke.

Werken voor externe wedstrijden worden enkel aanvaard wanneer deze ingediend worden op de vermelde vergadering!